О блогу

Апстракт

ОШ „Иво Андрић“ је савремена васпитно-образовна установа која већ дуги низ година негује специфичан вид рада прилагођен интересовањима ђака.

Током сваке школске године одржи се велики број огледних и угледних часова, који могу да буду конципирани у оквиру једног наставног предмета или интердисциплинарно. Сврха оваквог начина организовања часова је да ученици упознају разноврсне приступе учењу и стицању нових вештина и ставова.

back-to-schoolНа нашем блогу „Свеска лепих предавања“ можете да се упознате са садржајем ових помало необичних часова којима је обогаћена наша свакодневна настава.

Овај блог ће презентовати и сав рад Стручног актива за развој школског програма, чија је улога да унапреди наставу у свим аспектима.

Документ:

План рада Стручног актива за развој школског програма за 2016/2017. (ставка IV/7, страна 75)